KAGURA_001_20130329133501.jpg
最終決戦…
KAGURA_002_20130329133502.jpg
KAGURA_003_20130329133502.jpg

ほむらちゃんの過去。
これは彼氏に裏切られた?
KAGURA_004_20130329133503.jpgKAGURA_005_20130329133503.jpg
KAGURA_006_20130329133613.jpgKAGURA_007_20130329133613.jpg
そうか…ここで純潔を…

KAGURA_008_20130329133614.jpg
KAGURA_009_20130329133614.jpg
KAGURA_010_20130329133615.jpg
KAGURA_011_20130329133805.jpg
KAGURA_012_20130329133806.jpg
KAGURA_013_20130329133807.jpg
KAGURA_014_20130329133807.jpg
KAGURA_015_20130329133807.jpg

KAGURA_016_20130329133839.jpg
KAGURA_017_20130329133839.jpg
KAGURA_018_20130329133840.jpg
KAGURA_019_20130329133840.jpg
KAGURA_020_20130329133841.jpg

KAGURA_021_20130329133913.jpg
KAGURA_022_20130329133913.jpg
KAGURA_023_20130329133914.jpg
KAGURA_024_20130329133914.jpg
KAGURA_025_20130329133915.jpg
KAGURA_026_20130329133954.jpg
KAGURA_027_20130329133954.jpg
KAGURA_028_20130329133955.jpg
KAGURA_029_20130329133955.jpg

KAGURA_030_20130329133956.jpg
KAGURA_031_20130329134057.jpg

KAGURA_032_20130329134057.jpg
KAGURA_033_20130329134058.jpg
KAGURA_034_20130329134058.jpg
KAGURA_035_20130329134059.jpg
KAGURA_036_20130329134143.jpg
KAGURA_037.jpg
KAGURA_038.jpg
KAGURA_039.jpg
KAGURA_040.jpg
KAGURA_041.jpg
KAGURA_042.jpg
KAGURA_043.jpg
KAGURA_044.jpg
KAGURA_045.jpg
KAGURA_046.jpg
KAGURA_047.jpg
KAGURA_048.jpg
KAGURA_049.jpg
KAGURA_050.jpg
KAGURA_051.jpg
KAGURA_052.jpg
KAGURA_053.jpg

KAGURA_054.jpg
KAGURA_055.jpg
KAGURA_056.jpg
KAGURA_057.jpg
KAGURA_058.jpg
KAGURA_059.jpg

終始オッパイだったが、
悪者は悪者らしい最後だったな。閃乱カグラ SHINOVI VERSUS -少女達の証明- (通常版)閃乱カグラ SHINOVI VERSUS -少女達の証明- 限定版『にゅうにゅうDXパック』


閃乱カグラ 第壱巻 [Blu-ray]


閃乱カグラ 第弐巻 [Blu-ray]
閃乱カグラ 第参巻 [Blu-ray]
閃乱カグラ 第四巻 [Blu-ray]
閃乱カグラ 第伍巻 [Blu-ray]
閃乱カグラ 第六巻 [Blu-ray]