KAGURA_001_20130322142917.jpg
それぞれの過去があるようで…
KAGURA_003_20130322142918.jpg
KAGURA_004_20130322142919.jpg

名に企んでるんだかいまだわからん
KAGURA_005_20130322142919.jpg

KAGURA_002_20130322142918.jpg

まさかスーパー忍者を探すこと?ww
KAGURA_006_20130322143050.jpg

KAGURA_007_20130322143050.jpg
KAGURA_008_20130322143051.jpg

KAGURA_009_20130322143051.jpg
KAGURA_010_20130322143052.jpg
KAGURA_011_20130322143219.jpg
KAGURA_012_20130322143220.jpg
KAGURA_013_20130322143220.jpg
KAGURA_014_20130322143221.jpg

KAGURA_015_20130322143221.jpg
KAGURA_016_20130322143309.jpg


KAGURA_017_20130322143309.jpg
KAGURA_018_20130322143310.jpg

KAGURA_019_20130322143310.jpg
KAGURA_020_20130322143311.jpg

KAGURA_021_20130322143359.jpg
KAGURA_022_20130322143400.jpg

KAGURA_023_20130322143400.jpg
KAGURA_024_20130322143401.jpg

KAGURA_025_20130322143401.jpg
KAGURA_026_20130322143452.jpg

KAGURA_027_20130322143453.jpg
KAGURA_028_20130322143453.jpg
KAGURA_029_20130322143454.jpg
KAGURA_030_20130322143454.jpg

KAGURA_031_20130322143542.jpg
KAGURA_032_20130322143542.jpg
KAGURA_033_20130322143543.jpg
KAGURA_034_20130322143543.jpg
KAGURA_035_20130322143544.jpg

いよいよ次週最終回。閃乱カグラ SHINOVI VERSUS -少女達の証明- (通常版)閃乱カグラ SHINOVI VERSUS -少女達の証明- 限定版『にゅうにゅうDXパック』


閃乱カグラ 第壱巻 [Blu-ray]


閃乱カグラ 第弐巻 [Blu-ray]
閃乱カグラ 第参巻 [Blu-ray]
閃乱カグラ 第四巻 [Blu-ray]
閃乱カグラ 第伍巻 [Blu-ray]
閃乱カグラ 第六巻 [Blu-ray]